Премини към основното съдържание

Екип

Таня Димитрова, управител

Таня Димитрова работи с деца и възрастни с увреден слух от 1998 г. Като слухово-речев терапевт тя има опит със слухопротезирани и кохлеарно имплантирани деца. От 2005 г. е консултант по кохлеарна имплантация към Военномедицинска академия, София. 

Таня има дългогодишен опит като жестомимичен преводач, включително превод на новинарските емисии по БНТ и в предавания на ТВ7.

Хоноруван преподавател към Катедра “Специална педагогика” на Факултета за начална и предучилищна педагогика, СУ ”Св. Климент Охридски”. Участвала е в организирането и провеждането на множество учебни курсове за глухи и чуващи.

Таня израства с глухи родители и добре разбира проблемите на глухотата. Може да ви разсмива дълго с истински истории от сблъсъка на световете на чуващи и глухи. 

Катерина Василева, логопед

Катерина Василева е студент по логопедия в Нов български университет.

През 2017 г. преминава курс по коучинг обучение.

В Център за развитие на слуха и говора  "Яника" тя започва като помощник-управител по административната част и подпомага учебната дейност в четирите групи. Сега води занимания в групата на най-малките и провежда индивидуални логопедични занятия. 

Марина Тодорова, слухово-речеви рехабилитатор

Марина Тодорова е слухово-речеви терапевт с опит в работата с деца до 5-годишна възраст.

Марина завършва бакалавърска степен в Софийския университет през 2012 г., преминава стаж в Център “Яника” и скоро става част от екипа. Магистърската й теза е на тема "Ролята на семейството на децата с увреден слух в слухово-речевата рехабилитация". За изследвания по тази тема се вдъхновява от работата си в "Яника", където разбира, че да вдъхновиш родителя и да го водиш по пътя на ранното развитие е много трудно, но си заслужава.

Марина харесва работата с най-малките деца. С тях започва да работи от състояние, в което те не могат да произнесат нито една дума и постепенно вижда ярки резултати от труда си. Тя подготвя материалите, като черпи вдъхновение от най-различни източници. При нея децата учат добре и градят навици, които са основа за успешна рехабилитация. 

Петя Христова, логопед

Петя Христова придобива бакалавърска степен по логопедия в СУ "Св. Климент Охридски"

През 2015 г. записва да учи по новата за България специалност, открита в Югозападния университет в Благоевград "Слухово-речева рехабилитация след кохлеарна имплантация".

През 2018г. защитава успешно дипломна работа за придобиване на магистърска степен на тема: „Ролята на родителската ангажираност към терапията на децата с кохлеарна имплантация, за развитие на слухова перцепция”.

Петя е работила две години с деца със СОП в частен център.

В Център "Яника" идва на студентски стаж по препоръка на нейната преподавателка доц. Катя Дионисиева. Стажът прераства в постоянно работно място в групата с деца от 3 до 5 години - Група „Приказливци“. В групата през деня се включват стуктурирани занимания с цел развитие на слуха, езика и говора при всяко дете. Петя провежда логопедични индивидуални часове, в които обръща внимание на това детето да преодолее езиково-говорните нарушения и пропуски в развитието си до момента.

Никол Димитрова, логопед

Никол Димитрова завършва като бакалавър по Логопедия в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Скоро ѝ предстои да защити магистърска степен по Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения.

Никол е работила като логопед в частен логопедичен център, както и като учител в езикова занималня.

За децата тя споделя, че те са основната движеща сила в живота и често от тях научаваме най-важните уроци.

В център "Яника" Никол постъпва като стажант по европейска програма, но скоро след това се присъединява към екипа като рехабилитатор на предучилищна група "Любознайковци". В нея тя подготвя децата за едни от най-важните стъпки в живота им - тези в училището. Учи ги да четат, да пишат, да смятат и да задават най-любопитните въпроси.

Своята работа Никол описва с думите: удоволствие, доверие, вдъхновение, слънчеви лица и пълни с любов и усмивки сърца.

Гина Делчева, специален педагог и логопед

Гина Делчева завършва като бакалавър по "Специална педагогика" и магистър-логопед в СУ "Св. Климент Охридски" през 2020 г. Работила е с група в детска градина с деца със специални образователни потребности. 

Преминала е обучение за изследване и прилагане на DDE-2 тестова батерия за оценка на дислексия в развитието. 

Автор е на книгата "Из тефтера на един педагог" и учебното помагало за разитие на паметта "Карти памет"

Гина вярва, че когато се съчетят любовта към децата и качествената работа, всяко дете може да покори високи върхове.

Тя работи като слухово-речеви рехабилитатор и учител в училищната занималня на Център "Яника" (Група Многознайковци).

Галина Шойлекова, психолог

Галина Шойлекова е завършила  семестриално бакалавърската програма „Психология“ на английски език в ,,Нов български университет''. В момента разработва своята дипломна работа на тема “Връзка между социална адаптация и екзекутивни функции“.

Има опит в областта на детското развитие и е участвала в научни изследвания, свързани с мисленето при деца в предучилищна възраст. Била е стажант към фондация ,,АСИСТ - Помагащи технологии'' по проект ,,Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед‘'. Стаж в ,,Радости ''– школа за емоционално развитие. Обучавала се е в юнгианска психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“, както и в психодрама за деца съвместно с ,,Център Когнитива'' и немския институт за психодрама ,,Szenen''.

В Център "Яника" Галя учи и играе заедно с децата от предучилищната група. 

Димитър Димитров, административен директор

Димитър Димитров е завършил Технически университет – София и има 14-годишен стаж като инспектор надзор съоръжения с повишена опасност. От много години е приел за своя кауза работата с деца с увреден слух. В Центъра с много сърце и всеотдайност организира и ръководи всички административи аспекти на работата. Той ще ви посрещне с усмивка и ще ви изпрати с подкрепяща дума.

В свободните моменти извежда децата на двора, играе с тях и ги носи на конче. Известен сред деца и родители като чичо Митко. 

Петя Накова, режисьор и писател

Петя Накова е режисьор на документални филми и автор на книги.

През 2014 г. започва да пише за сайта на Центъра, подтикната от близкото си приятелство с Таня Димитрова. Скоро започва да снима филм за работата с децата в Центъра, който е копродуциран от HBO Европа. Филмът със заглавие "Тихо наследство" излиза през 2021 г. Можете да  го гледате в HBO GO - https://hbogo.bg/filmi/tiho-nasledstvo

Петя продължава да работи за интернет-имиджа на Центъра съвместно със специалистите там. 

Борислава Величкова, логопед и инженер технически помощни средства

Много от децата познават Борислава - тя пуска, поддържа и настройва техните слухови апарати и кохлеарни импланти. 

Борислава завършва инжеренство в Технически университет - София и индустриална информатика в INSA de Lion, Франция. От 2004 г. е завеждащ отдел в ЕТ "Мебос" - фирма за медицински изделия и технически помощни средства. Но работата я води към постоянно развитие. През 2021 г. тя завършва логопедия в НБУ.

В Център "Яника" тя консултира настройки и поема индивидуални логопедични занятия. 

Мирослава Мирчева, психолог

Мирослава Мирчева е магистър психолог. Специализирала е позитивна и когнитивно-поведенческа терапия, кризисна интервенция и дебрифинг. От 21 години работи по проблеми, свързани с поведенчески и емоционални нарушения в детско-юношеска възраст.

В хода на своята работа, Мира е била водещ на терапевтична група, училищен психолог, психолог в Медицински център "Детско здраве" и е участвала като лектор на обучения към МОН и НБУ.

В Център "Яника" Мира консултира и терапевтира семейства и техните деца по проблеми, свързани с поведението, семейната среда, тревожността и други.

 
 
 
 
 
 

Полина Петрова, преподавател по български жестов език

Полина Петрова е глух преподавател по български жестов език. Звършила е НАТФИЗ ,,Кръстю Сарафов'' в клас ,,Пантомима''. Работила е като консултант за изследване на жестов език. В момента активно участва в преводи на сериали и филми както и в обучаването на деца и възрастни на български жестов език.

В Център за развитие на слуха и говора "Яника" Полина провежда курсовете по жестов език, учи чуващите хора на жестове и ги запознава с глухата култура и начин на живот.

Славина Лозанова, слухово- речеви рехабилитатор

Славина Лозанова е квалифициран специален педагог, логопед и слухово-речеви рехабилитатор. Има дългогодишен опит като обучител на обучители в областта на обучението и интеграцията на учащи със специфични потребности.

Славина е сертифициран обучител на учители по чужди езици по европейските схеми ELTACS и Eurolta. Участва в европейски проекти като "Знаков език в училище" (SignLanguage@School, 2011-2013), Европейско езиково портфолио за глухи и слабочуващи (Deaf Port: Developing European Portfolio for the Deaf and Hearing Impaired, 2008-2010), СигнаЕвропа: Семейна подкрепа и социална среда (Signaeuropa IV: Family support and social environment, 2006), Европейски знакови езици (Eurosigns: European Sign Languages, 2003-2006) и др.

Интересите на Славина са в областта на българския жестов език и неговото приложение в терапията и обучението на деца и възрастни с увреден слух, семиотичните аспекти на жестово-вербалния билингвизъм, дистанционното обучение за глухи и слабочуващи.

В Център за развитие на слуха и говора "Яника" Славина е логопед и води курсове по английски език за хора с увреден слух. 

Ева Китанова, психолог

Ева Китанова има бакалавърска степен по психология  и магистратура по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Доброволните дежурства на една гореща телефонна линия я срещат с психотерапията – открива психодраматичния метод и усеща силата му първо върху себе си. След това завършва две обучителни нива по психодрама, семейно консултиране в института „Бернхард Ахтерберг“ и обучение по психодрама за деца към Психодрама център "Орфеус".

Ева e работила като психолог в Ресурсен център и ко-терапевт в групи за собствен опит в психодрамата. В момента е училищен психолог и води групи по психодрама за деца. Консултира деца със специални образователни потребности, емоционално-поведенчески проблеми, осиновени и настанени в приемни семейства; възрастни с тревожно-депресивни състояния; семейства, изправени пред различни житейски предизвикателства.

В Център за развитие на слуха и говора „Яника“ Ева Китанова изготвя психологическа оценка – тестове за детско развитие; дава индивидуални психологични консултации за деца, тийнейджъри и възрастни; консултира двойки и семейства.

Партньори

yanikabg.com