Премини към основното съдържание

Екип

В Центъра работят четирима слухово-речеви терапевти и логопед. При нужда е на разположение и психолог.

Таня Димитрова, управител

Таня Димитрова работи с деца и възрастни с увреден слух от 1998 г. Като слухово-речев терапевт тя има опит със слухопротезирани и кохлеарно имплантирани деца. От 2005 г. е консултант по кохлеарна имплантация към Военномедицинска академия, София. 

Таня има дългогодишен опит като жестомимичен преводач, включително превод на новинарските емисии по БНТ и в предавания на ТВ7.

Хоноруван преподавател към Катедра “Специална педагогика” на Факултета за начална и предучилищна педагогика, СУ ”Св. Климент Охридски”. Участвала е в организирането и провеждането на множество учебни курсове за глухи и чуващи.

Таня израства с глухи родители и добре разбира проблемите на глухотата. Може да ви разсмива дълго с истински истории от сблъсъка на световете на чуващи и глухи. 

Катерина Василева, логопед

Катерина Василева е студент по логопедия в Нов български университет.

През 2017 г. преминава курс по коучинг обучение. В Образователен център "Яника" започва като помощник-управител по административната част и подпомага учебната дейност в четирите групи.

Марина Тодорова, слухово-речеви рехабилитатор

Марина Тодорова е слухово-речеви терапевт с опит в работата с деца до 5-годишна възраст.

Марина завършва бакалавърска степен в Софийския университет през 2012 г., преминава стаж в Образователен център “Яника” и скоро става част от екипа. Магистърската й теза е на тема "Ролята на семейството на децата с увреден слух в слухово-речевата рехабилитация". За изследвания по тази тема се вдъхновява от работата си в "Яника" където разбира, че да запалиш родителя да работи с детето е много трудно, но си заслужава.  

Марина харесва работата с най-малките деца. С тях започва да работи от състояние, в което те не могат да произнесат нито една дума и постепенно вижда ярки резултати от труда си. Тя подготвя материалите си в събота и неделя, ползвайки най-различни източници. При нея децата учат добре и слушат много. За награда тя ги гушка и ги учи да раздават целувки.

Петя Христова, логопед

Петя Христова защитава бакалавърска степен по логопедия в СУ "Св. Климент Охридски" през 2015 г. Магистър е по новата за България специалност, открита в Югозападния университет в Благоевград "Слухово-речева рехабилитация след кохлеарна имплантация". 

Петя е работила две година с деца със СОП в частен център. В Център "Яника" Петя идва на студентски стаж по препоръка на нейната преподавателка доц. Катя Дионисиева. Стажът прераства в постоянно работно място в групата с деца от 3 до 5 години - Група „Приказливци“. 

Петя споделя, че докато е била студент по логопедия, един следобед изрязвала учебни материали и си мислела с какво иска да се занимава в живота си занапред, какво й харесва и какво наистина умее да прави. Погледнала цветните кръгчета и квадратчета пред себе си и си казала: "Подготовката на учебни материали ми доставя страхотно удоволствие! Аз вече правя това, което обичам и мога!"

Никол Димитрова, логопед

Никол Димитрова завършва като бакалавър по Логопедия в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Скоро ѝ предстои да защити магистърска степен по Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения.

Никол е работила като логопед в частен логопедичен център, както и като учител в езикова занималня.

За децата тя споделя, че те са основната движеща сила в живота и често от тях научаваме най-важните уроци.

В център "Яника" Никол постъпва като стажант по европейска програма, но скоро след това се присъединява към екипа като рехабилитатор на предучилищна група "Любознайковци". В нея тя подготвя децата за едни от най-важните стъпки в живота им - тези в училището. Учи ги да четат, да пишат, да смятат и да задават най-любопитните въпроси.

Своята работа Никол описва с думите: удоволствие, доверие, вдъхновение, слънчеви лица и пълни с любов и усмивки сърца.

Гина Делчева, специален педагог

Гина Делчева завършва като бакалавър по "Специална педагогика" в СУ "Св. Климент Охридски" през 2020 г. Работила е с група в детска градина с деца със специални образователни потребности. 

Гина вярва, че когато се съчетят любовта към децата и качествената работа, всяко дете може да покори високи върхове.

Тя работи като слухово-речеви рехабилитатор и учител в училищната занималня на Център "Яника" (Група Многознайковци).

Димитър Димитров, администрация

Димитър Димитров е завършил Технически университет – София и има 14-годишен стаж като инспектор надзор съоръжения с повишена опасност. От няколко години е приел за своя кауза работата с деца с увреден слух. В Центъра с много сърце и всеотдайност организира и ръководи всички административи аспекти на работата. Той ще ви посрещне с усмивка и ще ви изпрати с подкрепяща дума.

В свободните моменти извежда децата на двора, играе с тях и ги носи на конче. Известен сред деца и родители като чичо Митко. 

Петя Накова, режисьор и писател

Петя Накова е режисьор на документални филми и автор на книги.

През 2014 г. започва да пише за сайта на Центъра, подтикната от близкото си приятелство с Таня Димитрова. Скоро започва да снима филм за работата с децата в Центъра, който е копродуциран от HBO Европа. Филмът със заглавие "Тихо наследство" излиза през 2021 г. Можете да  го гледате в HBO GO - https://hbogo.bg/filmi/tiho-nasledstvo

Петя продължава да работи за интернет-имиджа на Центъра съвместно със специалистите там. 

Борислава Величкова, логопед и инженер технически помощни средства

Много от децата познават Борислава - тя пуска, поддържа и настройва техните слухови апарати и кохлеарни импланти. 

Борислава завършва инжеренство в Технически университет - София и индустриална информатика в INSA de Lion, Франция. От 2004 г. е завеждащ отдел в ЕТ "Мебос" - фирма за медицински изделия и технически помощни средства. Но работата я води към постоянно развитие. През 2021 г. тя завършва логопедия в НБУ.

В Център "Яника" тя консултира настройки и поема индивидуални логопедични занятия. 

Полина Петрова е глух преподавател по български жестов език. Звършила е НАТФИЗ ,,Кръстю Сарафов'' в клас ,,Пантомима''. Работила е като консултант за изследване на жестов език. В момента активно участва в преводи на сериали и филми както и в обучаването на деца и възрастни на български жестов език.

В Яника Полина провежда курсовете по жестов език, като освен, че учи чуващите хора на жестове, тя ги запознава и с глухата култура и начин на живот.

Славина Лозанова, слухово- речеви рехабилитатор

Славина Лозанова е квалифициран специален педагог, логопед и слухово-речеви рехабилитатор. Има дългогодишен опит като обучител на обучители в областта на обучението и интеграцията на учащи със специфични потребности.

Славина е сертифициран обучител на учители по чужди езици по европейските схеми ELTACS и Eurolta. Участва в европейски проекти като "Знаков език в училище" (SignLanguage@School, 2011-2013), Европейско езиково портфолио за глухи и слабочуващи (Deaf Port: Developing European Portfolio for the Deaf and Hearing Impaired, 2008-2010), СигнаЕвропа: Семейна подкрепа и социална среда (Signaeuropa IV: Family support and social environment, 2006), Европейски знакови езици (Eurosigns: European Sign Languages, 2003-2006) и др.

Интересите на Славина са в областта на българския жестов език и неговото приложение в терапията и обучението на деца и възрастни с увреден слух, семиотичните аспекти на жестово-вербалния билингвизъм, дистанционното обучение за глухи и слабочуващи.

В Образователен център "Яника" Славина е логопед и води курсове по английски език за хора с увреден слух. 

Ева Китанова, психолог

Ева Китанова има бакалавърска степен по психология  и магистратура по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Доброволните дежурства на една гореща телефонна линия я срещат с психотерапията – открива психодраматичния метод и усеща силата му първо върху себе си. След това завършва две обучителни нива по психодрама, семейно консултиране в института „Бернхард Ахтерберг“ и обучение по психодрама за деца към Психодрама център "Орфеус".

Ева e работила като психолог в Ресурсен център и ко-терапевт в групи за собствен опит в психодрамата. В момента е училищен психолог и води групи по психодрама за деца. Консултира деца със специални образователни потребности, емоционално-поведенчески проблеми, осиновени и настанени в приемни семейства; възрастни с тревожно-депресивни състояния; семейства, изправени пред различни житейски предизвикателства.

В Център за деца с увреден слух „Яника“ Ева Китанова изготвя психологическа оценка – тестове за детско развитие; дава индивидуални психологични консултации за деца, тийнейджъри и възрастни; консултира двойки и семейства.

yanikabg.com