Премини към основното съдържание

Предучилищна група

Любознайковци (изображение)

Нашата предучилищна група носи специалното име "Любознайковци", което и най-точно описва децата в нея. Там всеки ден те задават милиони въпроси за света около нас и понякога дори сами ни питат „А не ви ли омръзва да ни отговаряте?“. Наистина, не ни омръзва. 

Предаваме на децата своята любов към знанието и ги предизвикваме да излязат от своята черупка. Знаем, че те ще отидат в първи клас подготвени и със самочувствието, че знаят и могат, защото, както са казали хората: „Децата ни ще стигнат дотам, докъдето ние вярваме, че ще стигнат“. 

Обучението в групата покрива държавния образователен стандарт за предучилищно образование (НАРЕДБА No 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.). Допълнителните работни листове по развитие на речта се изработват от слухово-речевият терапевт на групата. 

 

Прием

В група "Любознайковци" (предучилищна група) приемаме кохлеарно имплантирани и слухопротезирани деца, както и чуващи деца между 5 и 7-годишна възраст.

Заниманията, които предлагаме са полудневни или целодневни, в зависимост от индивидуалните нужди на всяко дете.

 

Цени

Работим предимно с месечни карти със спонсорирана цена.

За да постигнем добри резултати препоръчваме да се спазва индивидуалния план, изработен за всяко дете при консултацията.

Попитайте ни за актуални цени.

 

Слухово-речев терапевт на групата

Никол Димитрова Виж биография

Никол Димитрова (снимка)

Работна програма

Групата е създадена, за да подпомогне процеса на ограмотяване в държавните групи. Ние не издаваме свидетелства, но чрез специализирани форми на обучение помагаме на децата да изградят и усвоят навици, самочувствие и знания за първи клас. Заниманията ни обхващат учебен материал по български език, математика, околен свят и развитие на речта, съобразен с индивидуалните възможности на всяко дете. 

Чрез специализираните занимания, които предлагаме на децата, целим усвояването на следните знания и умения:

- развитие на фонематичен слух;

- научаване на всички букви от азбуката;

- определяне броя на сричките и звуковете в думата;

- определяне на първи и последен звук в думите;

- развиване на умения за глобално четене;

- развиване на умения за разказ по картина;

- развитие на умението за слушане с разбиране;

- усвояване на умението за правилен захват на молив/химикал;

- писане на букви и цифри по пунктир;

- познаване и назоваване на цифрите;

- броене до 20 в прав и обратен ред, сравнение на числата до 20 (>=<) и събиране и изваждане на числата до 10;

- познаване на основните геометрични фигури;

- развитие на когнитивни умения (въображение, памет, мислене).

Работим целенасочено за развитие на речта по програма, разработена от слухово-речевия терапевт на групата и изцяло съобразена с индивидуалните възможности и нужди на децата в нея.

 

Партньори

yanikabg.com