Премини към основното съдържание

Партньори

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

През учебната 2021/22 г. Център за деца с увреден слух "Яника" стана база за обучение на студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Една част от студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) присъстваха като наблйдатели на работата на терапевтите в Центъра с децата от различни възрастови групи.

Шест души от студентите в редовно и задочно обучение четвърти курс проведоха държавната си практика при нас. В Център "Яника" се проведе и техния практически изпит под наблюдението на базовите учители - терапевтите от Центъра и преподавателя т Софийски университет. 

 

Солти ЕООД

Солти ЕООД предлага пълна гама противопожарни технически средства. Благодарение на тях имаме пожарогасители, евакуационен план и светещи табели за изход с гарантиран произход и качество.

Благодарим ви!

АРДУС

Сдружението „Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) e до нас във всяко едно от трите големи тържества на деца с увреден слух. АРДУС осигурява част от подаръците на децата. С тях партнираме целогодишно, като обменяме опит и информация.

АРДУС възниква в резултат на потребностите на родители на деца с увреден слух да споделят своите проблеми и да търсят нови начини и подходи за интеграцията на децата с увреден слух.

Сдружение на жените военнослужещи

Сдружението на жените военнослужещи осигурява прекрасната зала на Военния клуб за пролетните ни балове. Дарява свои книги и албуми за базарите с кауза.

Целта на Сдружението на жените военнослужещи е издигане и утвърждаване престижа, социалния статус и обществения авторитет на жените военнослужещи и защита на общите им интереси.

Хотел "Маринела"

Хотел "Маринела" е домакин на нашите коледни партита. Осигурява зала и кетъринг и кара децата да се чувстват уютно настанени и топло приети.

Партньори

yanikabg.com