Премини към основното съдържание

Развитие на речта: Лято (3-5 години)

Развитието на речта е важно както за децата с нарушен слух, така и за всички останали. Чрез него те обогатяват своя пасивен и активен речник, упражняват глобалното четене, учат се да съотнасят еднакви елементи, развиват уменията за отговор на въпрос, запознават се с основни правила в българската граматика (съгласуване, единствено и множествено число).

Работните листове, които ние ви предлагаме се изработват от слухово-речевите терапевти в Център "Яника" и се подготвят спрямо нуждите на съответната възрастова група. Тук ви предлагаме точно такива. Темата е "Лято", а самите материали за подходящи за деца до 5 годишна възраст. 

Изтеглете работните листове тук:

Лято - работен лист 1

Лято - работен лист 2

Лято - работен лист 3

Лято - работен лист 4

yanikabg.com