Skip to main content

Често задавани въпроси

Каква е минималната възраст за започване на обучение?

Добре е терапията на децата с увреден слух да започне още от момента на откриване на увреждането. Колкото по-рано, толкова по-добре. Няма минимална възраст. Обучението се организира съобразно с възрастта на детето.

Кога и какви резултати могат да се очакват от обучението?

Родителите трябва да са наясно, че слухово-речевата терапия на децата с увреден слух е един непрекъснат процес, продължаващ през целия живот. Терапията не може да гарантира чудеса за кратко време. Напредъкът става стъпка по стъпка и зависи от много комплексни фактори: степен на увреждане, помощни средства, възраст на детето, ангажираност на родителите и много други. Родителите трябва да подкрепят детето си дори за малките успехи и да подхранват неговата увереност, за да продължи да успява. Подкрепата и положителното отношение от страна на родители и терапевти също има ключово значение за темповете на напредък. 

Как се оценява напредъкът?

Терапията в Център „Яника“ следва утвърдени принципи и системи, като същевременно ги адаптира и развива за нуждите на всяко конкретно дете. Разработени са методи за оценка на различните компоненти на терапията. Трябва да се подчертае, че оценката не е във формален вид, тоест няма изпити. Оценката на детето е неразделна част от занятията. Родителите получават подробна информация за развитието и напредъка на детето си по всяко време. 

Каква е ролята на груповата терапия?

Груповата работа е продължение на индивидуалната терапия и цели да развива комуникативните и социалните умения в неформална и стимулираща среда. Продължителността на груповото занятие е от 45 до 60 минути, като се работи върху предварително поставена основна тема с нагледни материали, изработени от специалистите в Центъра.

Как родителите могат да подпомогнат терапията?

Родителите могат да подпомогнат терапията и обучението като следват указанията на терапевта и провеждат системни занимания с детето си. По-голямата част от заниманията в домашна среда са под формата на игра, което ги улеснява. Могат да бъдат превърнати в приятно време за цялото семейство.

Какво трябва да може детето на една годинка?

Нормата за детето на една годинка не е трудно достижима от децата с увреден слух. Родителите на деца с увреден слух често се притесняват, че на тази възраст те не казват никакви думички. Не е необходимо! Просто се уверете, че детето ви е в ръцете на добър терапевт и че вие му съдействате. И проверете следните норми:

Как да проверя дали детето ми чува?

Предлагаме ви метод, по който да се ориентирате в домашна обстановка дали детето ви има проблеми със слуха. Методът е на Орален център Ванкувър и се използва на много места, включително в Център "Яника". Отговорете на въпросите с Да или Не.

 

До 6-месечна възраст:

Чуване и разбиране:

- плаче/реагира при по-силен звук                   

- усмихва се на приятни гласове                         

- оглежда се/търси звуци                        

- разпознава майчиния глас                   

- обръща внимание на музикални играчки                   

 

Говор: 

- лепет (гу-па-ма-ба)+вокализира (играе си със звуковете)                

- плаче по различен начин за различните се нужди                 

- издава много и различни видове звуци                        

 

От 6-месечна възраст до 1 година:

Чуване и разбиране:

- обръща се на името си                          

- разбира несложни молби                    

- разбира няколко думи/фрази                            

 

Говор: 

- опитва се да привлече вниманието                               

- издава звуци подобни на говор, които не са релно съществуващи /имитира говор/                         

- опитва се да имитира думи                 

 

От 1 до 2-годишна възраст:

Чуване и разбиране:

- разбира имената на много познати и предмети                     

- следва прости команди                         

- изслушва кратки истории                     

- разпознава снимки на познати хора или предмети                              

 

Говор: 

- използва по 3-4 думи в изречение                  

- използва “Какво?” и “Защо?”                             

- имитира подражава на звуци вярно /Как прави патето? Па-па!/                   

- използва ДА и НЕ в изречение                          

 

От 3 до 4 години:

Чуване и разбиране:

- чува, когато се вика/говори от другата стая               

- слуша телевизия на същата височина на звука, както и останалите в стаята                           

- отговаря на лесни въпроси: Кой, Какво, Защо                          

 

Говор: 

- използва много въпроси, включително “Защо?”                    

- използва изречения от по 4-5 думи                

- разказва кратки случки                          

- разбира и е разбрано, когато говори с непознати                  

 

ОТГОВОРИ:

Всички отговори са “ДА” – детето има напълно нормално развити за възрастта слух и реч

1 до 2 отговора “НЕ” – може би детето има лек проблем със слуха и говора;

3 или повече отговора “НЕ” – потърсете помощта на специалисти незабавно (слухово-речеви рехабилитатори, логопеди, невролози и т.н.)

 

За ваше удобство можете да изтеглите теста във вид на таблица, където да попълвате отговорите: http://yanikabg.com/sites/default/files/diagnostichna_karta_za_sluh_0.pdf

 

Партньори

yanikabg.com