Слушай Земята

"Слушай Земята" е мотото, под което ще работим с децата през 2020 година. Наред със слухово-речевите рехабилитации и училищната занималня, сме планирали креативни еко занимания.

Резултати от проект на "Яника", подкрепен от IWC

Проектът "Мечтай, говори и играй в "Яника" подпомага слухово-речевата рехабилитация на шест деца от отдалечени райони на страната. Кои деца участваха и какво научиха при нас?

Избери си кауза от нашите

Фондация "Яника" се грижи Център "Яника" да работи гладко и всички да се чувстват добре, учейки и работейки при нас. А затова са необходими финанси, доброволци, учебни материали и интересни дейности.

Как конкретно можете да удовлетворите желанието си да ни помогнете?

За центъра

"Яника" е образователен център за деца и младежи с увреден слух. Основната ни цел е да помагаме на децата и семействата им да се радват на пълноценно общуване помежду си и в обществото. Постигаме това чрез специално внимание към всеки, индивидуална програма за обучение и интензивна връзка с родителите. Ключовите думи при нас са приятелство и топлота.